Leader

Projekt nr 1

Keraamikakoja vee- ja kanalisatsioonitrassi väljaehitamine, lisaamprite ja õhk-soojuspumba soetamine ning sisseseade hankimine.

Projekt nr 2

Keraamikakoja ruumide renoveerimine, elektrisüsteemi uuendamine, sülearvuti soetamine.